Kilka slów o funduszach ETF

      Jeden z przodujących francuskich

fuduszy Carmignac Patrimoine , w ktorym same banki składają środki swoich klientów, zarządza ponad 20 mld euro rozkladając swoje inwestycje na najbardziej dochodowe branże gospodarki tj. telekomunikacja, surowce, nieruchomo- ści (...). Dziala na rynku nieprzerwa -nie od ponad 28 lat .

 

      Jego skuteczność została wielokrotnie

potwierdzona i poddana próbom poprzez

wachania na rynkach światowych, które nie wpłynęły w żaden znaczący sposob na wzrost i stabilność kursu funduszu .

 

      1993 - Filipiny , 2001 - World Trade Center , 2013 - Cypr , 2015 - Grecja to niektore przyklady ruchow destabilizacyj-

nych .

 

      Na wykresie zaznaczyliśmy niebieską

linią granice 8% , czyli sprawdzonej i polecanej przez nas wartości rentowności

funduszu , tak aby byla ona znacznie powyzej poziomu inflacji, uwzgledniając jej ewentualne ruchy , oraz umiejscowiona bezpiecznie, poniżej linii wachań kursu funduszu.

 

Jak to działa ?

DJe

Fundusze ETF - fundusze notowane na giełdzie, są bardzo bezpieczną formą in- westowania, albowiem lokują pieniadze klienta w różne branże, akcje, metale szlachetne a tym samym minimalizują ry-zyko praktycznie do zera.

Oferują przy tym dobrą rentowność, nierzadko 7-10% w skali roku. 

Na takich właśnie funduszach opieramy Państwa polisy oszczędnościowe i emerytalne.